holly

Začít misi
ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ | Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
info@ustavkonstruovani.cz | tel. +420 541 143 230
start
hollyStáhnout nabídku Ph.D
Přehrát znovu

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ | Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně info@ustavkonstruovani.cz | tel. +420 541 143 230
spaceship
shuttle-bblue shuttle-green shuttle-battlePokračovat jako inovátor